HUMÁTY

 

 

VHODNÉ NA POUŽITIE PRE VŠETKY DRUHY RASTLÍN

 

OVOCIE, ZELENINA, OBILNINY, OKRASNÉ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ RASTLINY, STROMY

 

 

 

Humát draslíka - sodíka je ekologicky čisté organicko-minerálne hnojivo širokého spektra pôsobenia, stimulátor na základe sodíkových solí humínových kyselín, získavaných tepelným spracovaním rašeliny. V ňom absentujú semená buriny a patogénne mikroorganizmy. Tento druh hnojiva je určený pre mimo koreňového a koreňového podporovania poľnohospodárskych, kvetinových a izbových rastlín.

 

 

 

Pôsobenie humátu :
- stimuluje rast a rozvoj rastlín;
- zosilňuje rozvoj koreňovej sústavy rastlín;
- aktivuje procesy výmeny látok;
- zvyšuje stabilitu rastlín voči pôsobeniu nepriaznivých faktorov

  vonkajšieho prostredia;
- zlepšuje vodno-fyzikálne vlastnosti pôdy;
- napomáha znižovaniu zostatkového množstva pesticídov

  v získavanej produkcii;
- urýchľuje dozrievanie, zvyšuje úrodnosť a kvalitu

  poľnohospodárskych kultúr.

 

 

 

 

Humát draslíka - sodíka je vysokokvalitným , drobno disperzným a nevyhnutným pre pestovanie veľkej úrody:
- klasových obilnín
- slnečnice
- kukurice
- pohanky
- zeleniny (kapusty, paradajok, papriky petržlenu, zeleru, kôpru,

  cibule, uhoriek, zemiakov, cvikle, atď.) v otvorenej

  i uzavretej pôde - repky olejnatej
- všetkých druhov tekvicových kultúr
- hrozna
- kvalitné trávniky pre športoviská

 

 

 

Niektoré prednosti použitia humátu :
- Zvyšuje úrodnosť o 30-60%;
- Poskytuje výborné výsledky pestovania priesady;
- Zvyšuje odolnosť rastlín voči ochoreniam;
- Aktivuje proces fotosyntézy a obnovovania bielkovín;
- Zvyšuje odolnosť voči zime a suchu;
- Urýchľuje rast rastlín a dozrievania plodov o 10-15 dní;
- Napomáha intenzívnemu rozvoju koreňovej sústavy;
- Zlepšuje prijímanie minerálnych elementov výživy;
- Zabezpečuje rovnomerné dozrievanie plodov;
- Pri ochorení rastlín zosilňuje procesy reparácie, regenerácie,

  a taktiež obnovuje genetické informácie v rastlinách.